top of page
תמונה לוגמא מתוך פרוייקט מיתוג ויצירת לוגו לדין קניוק

מיתוג עצמאי

לוגו המורכב מאיור ממוחשב של הלקוח אשר סביבו יצרנו שפה שלמה שמעבירה את מהות האדם והשירותים שהוא נותן. מיתוג נקי, אלגנטי ומאוד אישי. 

לקוח

דין קניוק שירותי תוכן

שנה

2021

bottom of page